Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6209 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2013 r.

Ustawa konstytucyjna

o suwerenności Narodu

Art. 1.

Art. 4 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich, z zastrzeżeniem przepisów art. 54”) otrzymuje brzmienie: „Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich”.

Art. 2.

Skreśla się art. 54 Konstytucji Księstwa Sarmacji („1. Ustawa o zmianie art. 4 ust. 2 (monarchia jako forma rządów), art. 9 (następca tronu), art. 10 ust. 5 (dysponowanie domeną, serwerem i systemem informatycznym), art. 11 (tytuły, lenna i herby), art. 13 ust. 1 pkt 1 (tymczasowe sprawowanie władzy książęcej przez Regenta), art. 38 (Sąd Najwyższy), art. 53 (ustawa o zmianie Konstytucji) lub niniejszego artykułu wymaga zgody Księcia. Zgody Księcia wymaga także zmiana przepisów określonych w zdaniu poprzedzającym w drodze referendum. 2. Ustawa, o której mowa w art. 10 ust. 5, wymaga zgody Księcia”).

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny