Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6210 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2013 r.

Ustawa konstytucyjna

o wolnej elekcji

Art. 1.

Art. 9 Konstytucji Księstwa Sarmacji („1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego tron obejmuje następca wskazany przez Księcia z grona obywateli sarmackich, za zgodą Sejmu. 2. Sejm wyraża zgodę na wskazanie następcy tronu w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym. 3. Wskazanie następcy tronu uważa się za niebyłe w przypadku: 1) rezygnacji następcy tronu lub wskazania innego następcy zgodnie z przepisami ust. 1–2, 2) wycofania przez Sejm zgody na wskazanie następcy tronu, w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, 3) pozbawienia lub utraty obywatelstwa sarmackiego przez następcę tronu. 4. W przypadku braku następcy tronu, Regent rozwiązuje Sejm; nowo wybrany Sejm wybiera Księcia większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym. 5. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji”) otrzymuje tytuł „Wolna elekcja” i brzmienie:

  1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego Regent zarządza wolną elekcję.
  2. Wybór Księcia jest powszechny oraz odbywa się w głosowaniu tajnym, w systemie pojedynczego głosu przechodniego.
  3. Ustawa określa warunki wybieralności oraz siłę głosu przysługującą obywatelom spełniającym określone ustawą kryterium aktywności.
  4. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny