Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 6226 [X]

Grodzisk, dnia 2 listopada 2013 r.

Uchwała Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie unieważnienia głosów oraz zmiany terminu głosowania w wyborach Księcia

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku z błędem oprogramowania wyborczego mogącym mieć skutek w postaci naruszenia zasady tajności wyników głosowania, Regent oraz Książęca Komisja Wyborcza uchwalają unieważnienie głosów dotychczas oddanych w wyborach Księcia zarządzonych postanowieniem z dnia 24 października 2013 r. oraz zmianę terminu głosowania na 3–5 listopada 2013 r. (do g. 21.00).

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny