Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 6228 [X]

Grodzisk, dnia 3 listopada 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

o wycofaniu uznawania państwowości

Na podstawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r., Rada Ministrów postanawia co następuje:

§ 1.

Wycofuje się uznanie państwowości następujących mikronacji:

 1. Wysokoleśnej Republiki Słowenii,
 2. Królestwa Wurstlandii,
 3. Imperium Tyrencji.

§ 2.

Lista obecnie uznawanych mikronacji to:

 1. Demokracja Surmeńska
 2. Federacja Al Rajn
 3. Królestwo Dreamlandu
 4. Królestwo Francji
 5. Królestwo Nordii
 6. Królestwo Scholandii
 7. Królestwo Skarlandu
 8. Królestwo Trizondalu
 9. Monarchia Austro-Węgierska
 10. Państwo Ciprofloksjańskie
 11. Państwo Kościelne Rotria
 12. Republika Victorii
 13. Rzeczpospolita Eskwilińska
 14. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 15. Zjednoczona Federacja Mikrosławii
 16. Zjednoczone Królestwo Samundy
 17. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.

(—) Misza Korab-Kaku,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny