Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 623 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania ministra bez teki

§ 1.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 308 o Rządzie Księstwa Sarmacji, ODWOŁUJĘ pana BARTOSZA kawalera MACKIEWICZA z urzędu ministra bez teki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny