Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 6237 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

Na podstawie art. 7 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r., stwierdzam, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Edyta bar. Konias zd. von Thorn-Browarczyk (A8696),
  2. Mustafa kaw. Owski (A9160),
  3. JKW Mikołaj Jan (AD408),
  4. Akrypa von Vincis (AE653).

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny