Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 624 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Sławek Sułkowski
Data i miejsce urodzenia: Zielona Góra
Miejsce zamieszkania: Zielona Góra
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-05-23 (73)
Identyfikator: A7145

Jestem w Księstwie Sarmacji już od czasu prawie 3 
miesięcy. Są tutaj mili i pomocni ludzie, niektórzy
są dla mnie wzorem, próbuję być tak zaangażowany jak
oni. Aktywnie uczestnicze w LDKS, staram się udzielać
rad, pomagać innym. Mam wiele pomysłów, jedne lepsze,
inne troche słabsze. Jednakże warte są one uwagi.
Jednak do realizacji niektórych z nich, potrzebne
jest obywatelstwo. Bardzi chciałbym zaistniec na
arenie politycznej w Księstwie Sarmacji. Chciałbym 
choć w części mieć wplyw lub decydować o tym, co się 
dzieje w (lub z) Sarmacji. Uzyskanie obywatelstwa
dałoby mi taką możliwość.
Bardzo chętnie przystąpie do jakiejś parti, aby 
realizować swoje marzenia o zaistnieniu na scenie 
politycznej. Jestem ambitny, mam wielkie plany
i nadzieje, że zostane obywatelem sarmackim.

Sławek Sułkowski

Adres IP: 84.40.165.227
Przegladarka: Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; pl)-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jan \"Sariusz\" Zamoyski
Data i miejsce urodzenia: 10.07., Konin
Miejsce zamieszkania: Czarnolas (Korona)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-07-10 (27)
Identyfikator: A7433

Zwracam się z uprzejmą prośbą do JKM Piotra Mikołaja
o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Prośbę
swą uzasadniam chęcią uczestniczenia w wyborach,
ponieważ mam swoje poglądy polityczne i chciałbym
mieć udział w wybieraniu władz. Zależy mi też na
objęciu funkcji w Książęcych Siłach Zbrojnych, a do
tego potrzeba obywatelstwa KS. Wreszcie, pragnę 
być po prostu prawdziwym Sarmatą. Nie tylko mieszkańcem.
Uzyskanie obywatelstwa z pewnością zwiększy mój prestiż 
wśród innych sarmatów. myślę, że moja samoocena także
wzrośnie :). Nie chcę już być tylko kolejnym numerem
w wykazie na stronach internetowych. Mam pewne ambicje
w Księstwie Sarmacji.
Chciałbym osiągnąć swoje cele.
I jeszcze jedna prośba: jeżeli JKW przychylnie 
rozpatrzy powyższy wniosek, proszę o przyznanie
obywatelstwa KS dn. 12.08.2006r., gdyż jest to
data wyjątkowa ważna dla mnie.

Jan Zamoyski

Adres IP: 83.23.67.161
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 
5.1; pl; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 sierpnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz Huemniuk/ Hum
Data i miejsce urodzenia: Chełm
Miejsce zamieszkania: Chełm
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-07-24 (16)
Identyfikator: A7491

Wasza Ksążęca Mość!
Zwracam się z uprzejmą proźbą o nadanie mi miana obywatela
Księstwa Sarmacji.Otrzymując obywatelswo mam szansę
zaistnieć w świecie polityki.
Jako nowy mieszkaniec tej społeczności, pragnę czynnie
uczestniczyc w jej życiu.Przyczynić się do rozwoju
gospodarczego i usprawnienia administracji, w taki 
sposób aby mieszkańcom żyło się o jeszcze lepiej. Jako 
pełnoprawny obywatel mam szansę tego dokonać. Jeżeli
nie uda mi się dostać do izby poselskiej, ani nie
obejmę żadnej funkcji państwowej w Księstwie Sarmacji,
chcę uczestniczyć w wyborach po to aby sprawując
władzę pośrednią móc decyować o dalszych losach państwa.
Proszę zatem o nadanie mi miana obywatela Księstwa
Sarmacji. Przedstawione powyzej argumenty uważam za 
wystarczające i mam nadzieję że moja proźba zostanie
rozpatrzona pozytywnie.

Łukasz Humeniuk

Adres IP: 83.28.124.102
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 
5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny