Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2013, poz. 6252 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2013 r.

Postanowienie Podkanclerzego do spraw Polityki Społecznej

w sprawie stanowisk podsekretarzy

§ 1.

  1. Na podstawie Zarządzenia Kanclerza z dnia 4 października 2013 r o podsekretarzach stanu odwołuję towarzysza Akademika Tradycję Wieleńskiego z urzędu Podsekretarza Stanu do spraw Wdrażania Młodzieży w Sarmackie Życie Społeczne.
  2. Na podstawie Zarządzenia Kanclerza z dnia 4 października 2013 r o podsekretarzach stanu powołuję Paulusa Buddusa na urząd Podsekretarza Stanu do spraw Obywatelskich.
  3. Wynagrodzenie Podsekretarza Stanu jest uzależnione od oceny pracy.

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Katiuszyn Rewoluty Lepki,
Podkanclerzy do spraw Polityki Społecznej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny