Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2013, poz. 6257 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2013 r.

Decyzja Podkanclerzego

o powołaniu Funkcjonariuszy PO

Art. 1

Powołuje się na Funkcjonariusz Pogotowia Obywatelskiego:

 

Art. 2

Podział obowiązków i zadania cząstkowe wyznacza funkcjonariuszom Podsekretarz do spraw Obywatelskich, zgodnie z instrukcją Podkanclerzego do spraw Polityki Społecznej

Art. 3

Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Katiuszyn Rewoluty Lepki,
Podkanclerzy do spraw Polityki Społecznej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny