Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6261 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 198

o zmianie Ustawy o Sądzie Koronnym (uchylony)

Art. 1.

Art. 7a Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. („Książę (Pierwszy Asesor) może postanowić o zmianie składu orzekającego, z uzasadnionej przyczyny. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie: „Książę (Pierwszy Asesor) może postanowić o zmianie składu orzekającego, z uzasadnionej przyczyny — w szczególności w przypadku bezczynności składu orzekającego trwającej powyżej 7 dni. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny