Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskowePostanowienia Księcia, poz. 6274 [X]

Unisławów, dnia 17 listopada 2013 r.

Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych

w sprawie mianowania

§ 1.

Na mocy art. 10 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. mianuję Magnuma von Graudenz na stopień Marszałka Sarmacji.

§ 2.

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny