Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 6277 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wandystanu, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji uroczystości koronacyjnych za aktywność oraz całą działalność w Księstwie Sarmacji, w ramach podziękowania i chcąc wynagrodzić każdy trud włożony w to, aby nasze wspólne Księstwo wciąż żyło i się rozwijało nadajemy:

 1. Po 1 wsi lennej:
  1. Teodozjuszowi Azoramathowi-Arpedowi,
  2. Mateuszowi Chojnackiemu,
  3. Timanowi Demollari,
  4. Albertowi Felimi-Liderskiemu,
  5. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtenstein,
  6. Mirosławowi Kryńskiemu,
  7. Michaelowi von Lichtensteinowi,
  8. Markowi Lipie-Chojnackiemu,
  9. Jerzemu Ludomirskiemu,
  10. Kedarowi via Margończykowi,
  11. Johnowi Rasmusenowi,
  12. Matwiejowi Skarbnikowowi,
  13. Pavielowi von Thorn-Brońkowi,
  14. Zbyszko von Thorn-Brońkowi,
  15. Jeremiaszowi Winchesterowi;
 2. Po 2 wsie lenne:
  1. Jakubowi Bakonyi,
  2. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth,
  3. Robertowi Januszowi Czekańskiemu,
  4. Kazelotowi Hamiltonowi,
  5. Adrianowi Jasińskiemu,
  6. Michałowi Michaelusowi,
  7. Krzysztofowi Macakowi,
  8. Jurandowi Swarzewskiemu,
  9. Defloriuszowi Dymanowi Wanderowi;
 3. Po 3 wsie lenne:
  1. Rihannie Patty Arped-Aureliusz,
  2. Ignacemu Chojnackiemu-Ferskiemu,
  3. Adrienowi Emilowi Esjarowi Józefowi da Firenzie-Arpedowi,
  4. Piotrowi II Grzegorzowi,
  5. Gauleiterowi Kakulskiemu,
  6. György’emu Róniemu Karakachanowowi Jr.,
  7. Li Xianfengowi,
  8. Władysławowi von Vincisowi;
 4. Po 4 wsie lenne:
  1. Paulinie Ivette Buddus,
  2. Paulusowi Buddusowi,
  3. Aleksandrowi Damianowi Arpedowi da Firenzie,
  4. Leszkowi Karakachanowowi Sr.,
  5. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu,
  6. Mateuszowi von Lichtenstein-Iontzowi,
  7. ppłk. Alojzemu Pupce-Bumbumowi,
  8. Kim Ciąg Sutowi;
 5. Po 5 wsi lennych:
  1. Tytusowi Aureliuszowi-Chojnackiemu,
  2. Danielowi Łukaszowi,
  3. Tomaszowi Jenerowi Barbescu-Liberi,
  4. Michałowi Jerzemu Hassowi,
  5. Fryderykowi von Hohenzollernowi,
  6. Jackowi von Hornowi,
  7. Młynkowi Kawowemu,
  8. Ryszardowi Paczenko,
  9. Akademikowi Tradycji Wileńskiemu;
 6. Po 7 wsi lennych:
  1. Mikołajowi Arped-Muzykowi,
  2. Henrykowi K. Leszczyńskiemu,
  3. Simonowi Peterowi Liberi;
 7. 8 wsi lennych: Ivo Danucie Karakachanowowi Śr.;
 8. Po 9 wsi lennych:
  1. Markusowi Arpedowi,
  2. Miszy Korabowi-Kaku,
  3. Katiuszynowi Rewolutemu Lepkiemu;
 9. Po 10 wsi lennych:
  1. Krzysztofowi Czuguł-Chanowi,
  2. Avrilowi von Levengothonowi,
  3. Karolinie von Lichtenstein,
  4. Prezerwatywowi Tradycji Radzieckiemu,
  5. Helwetykowi Romańskiemu;
 10. W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty i wyniesione do godności kawalera:
  1. Kazelot Hamilton,
  2. Gauleiter Kakulski,
  3. Kim Ciąg Sut,
  4. Władysław von Vincis;
 11. W związku z powyższymi nadaniami Prezerwatyw Tradycja Radziecki został zaliczony w poczet szlachty i otrzymuje tytuł baroneta;
 12. W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:
  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki otrzymuje tytuł baroneta,
  2. Paulina Ivette Buddus otrzymuje tytuł baronetessy,
  3. Młynek Kawowy otrzymuje tytuł baroneta,
  4. Jurand Swarzewski otrzymuje tytuł baroneta,
  5. Akademik Tradycja Wileńska otrzymuje tytuł baroneta,
  6. Tomasz Jener Barbescu-Liberi otrzymuje tytuł baroneta,
  7. Jeremiasz Winchester otrzymuje tytuł baroneta,
  8. Paulus Buddus otrzymuje tytuł barona,
  9. Aleksander Damian Arped da Firenza otrzymuje tytuł barona,
  10. Michał Jerzy Hass otrzymuje tytuł barona,
  11. Misza Korab-Kaku otrzymuje tytuł barona,
  12. Ryszard Paczenko otrzymuje tytuł barona,
  13. Li Xianfeng otrzymuje tytuł barona,
  14. Rihanna Patty Arped-Aureliusz otrzymuje tytuł wicehrabiny,
  15. Sławomir Chojnacki de Ruth otrzymuje tytuł wicehrabiego,
  16. Katiuszyn Rewoluty Lepki otrzymuje tytuł wicehrabiego,
  17. John Rasmusen otrzymuje tytuł wicehrabiego;
 13. W związku z powyższymi nadaniami, Markus Arped został zaliczony w poczet arystokracji i wyniesiony do godności hrabiego.
 14. W związku z powyższymi nadaniami JKW Danielowi Łukaszowi obok tytułu księcia-seniora przynależy tytuł barona.
 15. W związku z powyższymi nadaniami Krzysztofowi diukowi Czuguł-Chanowi obok tytułu diuka przynależy tytuł barona.
 16. W związku z powyższymi nadaniami Ivo Danucie diukowi Karakachanowowi Śr. obok tytułu diuka przynależy tytuł barona.
 17. W związku z powyższymi nadaniami Karolinie diuczessie von Lichtenstein obok tytułu diuczessy przynależy tytuł wicehrabiny.
 18. W związku z powyższymi nadaniami Mikołajowi diukowi Arpedowi-Muzykowi obok tytułu diuka przynależy tytuł wicehrabiego.
 19. W związku z powyższymi nadaniami JKW Helwetykowi obok tytułu księcia-seniora przynależy tytuł hrabiego.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny