Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6294 [X]

Grodzisk, dnia 29 listopada 2013 r.

Rozporządzenie Księcia

o Medalu Koronacyjnym (uchylony)

Art. 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji JKM Tomasza Ivo Hugona.

Art. 2.

 1. Medal Koronacyjny dzieli się na trzy klasy:
  1. Medal Koronacyny Złoty;
  2. Medal Koronacyny Srebrny;
  3. Medal Koronacyny Brązowy.
 2. Wzory poszczególnych klas Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzory baretek poszczególnych klas Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Art. 3.

 1. Medale Kronacyjne otrzymują następujące osoby:
  1. Medal Koronacyny Złoty - osoby, które wniosły znaczący wkład w koronację;
  2. Medal Koronacyny Srebrny - mieszkańcy Księstwa Sarmacji obecnych na uroczystościach koronacyjnych JKM Tomasza Ivo Hugona (17 listopada 2013 r.) i posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie;
  3. Medal Koronacyny Brązowy - mieszkańcy Księstwa Sarmacji posiadający w dniu uroczystości koronacyjnych JKM Tomasza Ivo Hugona (17 listopada 2013 r.) obywatelstwo sarmackie, lecz nieobecni na tych uroczystościach.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Wzory Medali Koronacyjnych

  1. Medal Koronacyjny Złoty:

  1. Medal Koronacyjny Srebrny

  1. Medal Koronacyjny Brązowy

Załącznik nr 2 - Wzory baretek Medali Koronacyjnych

  1. baretka Medalu Koronacyjnego Złotego

  1. baretka Medalu Koronacyjnego Srebrnego

  1. baretka Medalu Koronacyjnego Brązowego 

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Avril mar. von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny