Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 630 [X]

Grodzisk, dnia 18 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

Na podstawie Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 - Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej zarządzam wybory uzupełniające do Izby Poselskiej według następującego kalendarza:

  1. 21-23 sierpnia 2006 r.: termin zgłaszania kandydatur,
  2. 25-27 sierpnia 2006 r.: termin oddawania głosów.

(-) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny