Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum), poz. 6300 [X]

Almera, dnia 30 listopada 2013 r.

Rozporządzenie Podskarbiego

o wynagrodzeniu urzędników (uchylony)

§ 1.

  1. Wynagrodzenie urzędnika ustala się według wzoru W = O x 2000 lt, gdzie W to wynagrodzenie, O to średnia ocen urzędnika.
  2. Oceniać pracę urzędników mogą członkowie Rady; przyznaje się oceny w skali od 0 do 4.

§ 2.

Król lub Podskarbi za zgodą Króla mogą przyznać urzędnikowi premię w wysokości do 10 000 lt.

§ 3.

Podskarbi publikuję listę przyznanych wynagrodzeń i premii w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

  1. Środki zgromadzone w Szkatule Królewskiej stanowią własność Króla.
  2. Podskarbi przeznacza na cele Szkatuły Królewskiej nie mniej niż 5 000 lt miesięcznie.

(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk,
Podskarbi.
(—)Markus hr. Arped,
Vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny