Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6302 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2013 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:
1. Leszka markiza Chojnackiego de Ruth - na urząd Ministra Skarbów, właściwego w sprawach kontrolnych finansów Gellonii i Starosarmacji.
2. Karolinę diuczessę von Lichtenstein - na urząd Minister Biurokracji, właściwej w sprawach administracyjnych Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Powierzam Leszkowi markizowi Chojnackiemu de Ruth, Ministrowi Skarbów, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 48-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Simon Peter hr. Liberi,
Premier GiSu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny