Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6316 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 1 („Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki: (1) posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5, (2) posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie, (3) posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, (4) posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji, (5) nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki: (1) posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 5, (2) posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie, (3) posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, (4) posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji, (5) nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji”;
  2. Skreśla się art. 2 („Niezależnie od warunków określonych w art. 1 pkt 1–4, Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, uznaje państwowość mikronacji należącej do Organizacji Polskich Mikronacji”);
  3. Art. 3 ust. 1 („Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów wycofuje uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus hr. Arped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny