Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 6317 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2013 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie uznania państwowości i wycofania uznania państwowości niektórych mikronacji

Na podstawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r., Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów, w imieniu Księstwa Sarmacji, uznaje państwowość:

 1. Arcyksięstwa Santanii i Burgii,
 2. Królestwa Agurii,
 3. Królestwa Hasselandu,
 4. Królestwa Zjednoczonych Niderlandów.

§ 2.

Rada Ministrów, w imieniu Księstwa Sarmacji, wycofuje uznanie państwowości:

 1. Królestwa Victorii,
 2. Państwa Ciprofloksjańskiego,
 3. Zjednoczonej Federacji Mikrosławii.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Wykaz mikronacji, których państwowość
jest uznawana przez Księstwo Sarmacji

 1. Arcyksięstwo Santanii i Burgii
 2. Federacja Al Rajn
 3. Królestwo Agurii
 4. Królestwo Dreamlandu
 5. Królestwo Hasselandu
 6. Królestwo Nordii
 7. Królestwo Scholandii
 8. Królestwo Skarlandu
 9. Królestwo Surmeńskie
 10. Królestwo Zjednoczonych Niderlandów
 11. Monarchia Austro-Węgierska
 12. Państwo Kościelne Rotria
 13. Republika Francuska
 14. Rzeczpospolita Eskwilińska
 15. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 16. Trizondal
 17. Zjednoczone Królestwo Samundy
 18. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

(—) Markus hr. Arped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny