Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 6322 [X]

Grodzisk, dnia 9 grudnia 2013 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie stwierdzenia utraty urzędu prefekta i powołania prefektów

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. oraz art. 3 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., w związku ze zrzeczeniem się urzędu, stwierdzam utratę urzędu prefekta przez Tomasza bnt. Liberiego.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Prefekta Generalnego, powołuję na urzędy prefektów:

  1. JKW Piotra II Grzegorza,
  2. Ignacego v-hr. Chojnackiego-Ferskiego,
  3. Michała Jerzego bar. Hassa.

§ 3.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. powierzam funkcję Podprefekta Generalnego JKW Piotrowi II Grzegorzowi.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Markus hr. Arped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny