Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 6346 [X]

Srebrny Róg, dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii

o Medalu 10-lecia Teutonii (uchylony)

Senat Królestwa Teutonii, pomny ogromu dokonań Narodu Teutońskiego w internetowej historii - od momentu utworzenia wirtualnego państwa pod berłem Jego Cesarskiej Mości Jakoba aż po dzień dzisiejszy, postanawia oddać hołd wszystkim pokoleniom Teutończyków oraz upamiętnić doniosły fakt, iż Teutonia jako mikronacja osiągnęła dojrzały wiek - 10 lat!

Z tej okazji mieszkańcom Teutonii, którzy w dniu dziesiątej rocznicy jej internetowego powstania - 29 lipca AD 2013 - przebywali na teutońskiej ziemi oraz posiadali lub nabyli obywatelstwo Królestwa Teutonii pomiędzy dniem rocznicy a 25. grudnia AD 2013, nadaje się pamiątkowy Medal 10-lecia Teutonii.

(—) Krzysztof St. M. Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny