Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 6349 [X]

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2014 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie wyniku referendum

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie zmiany konstytucji Księstwa Sarmacji (przyjęcia ustawy konstytucyjnej), zarządzonego postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 27 grudnia 2013 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 82;
  2. Liczba oddanych głosów: 72 (87,8%);
  3. Liczba głosów oddanych za przyjęciem ustawy konstytucyjnej: 140 (46,98%, 35 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu ustawy konstytucyjnej: 158 (53,02%, 33 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 19.

Stwierdzam, że na podstawie art. 27a ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji odrzucono Ustawę konstytucyjną o uchyleniu traktatu, w drodze referendum.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny