Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 635 [X]

Grodzisk, dnia 19 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania Burmistrza Miasta Koronnego Soli (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Miasta Koronnego Soli z dnia 11 grudnia 2005 r. mianuję Pana MACIEJA KRZEMIŃSKIEGO na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z dniem 20 sierpnia 2006r.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny