Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6354 [X]

Grodzisk, dnia 9 stycznia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 203

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

Skreśla się art. 29 ust. 7 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. („Odbywający karę więzienia nie może być atakowany na mapie”).


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny