Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6364 [X]

Grodzisk, dnia 19 stycznia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 204

o zmianie ustawy o Sądzie Koronnym (uchylony)

Art. 1

W ustawie z dnia 2 grudnia 2011 roku o Sądzie Koronnym w artykule ósmym dodaje się ustęp piąty w brzmieniu: "Od kar porządkowych wymierzonych na podstawie ustępów poprzedzających przysługuje odwołanie do Księcia (Pierwszego Asesora)".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny