Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6370 [X]

Grodzisk, dnia 26 stycznia 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie powołania Wicemarszałka Rady Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 2. ust. 2 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 9 sierpnia 2012 r. powołuję Tytusa baroneta Aureliusza-Chojnackiego na funkcję Wicemarszałka Rady Gellonii
i Starosarmacji.

(-) Calisto Kami-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny