Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 6371 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii i Wandystanu, Pan w Grodzisku, etc., etc.,

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stwierdzamy, że w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwa obywatelstwo utracił/a:

  1. Akademik Tradycja Wileńska (AF181)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny