Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6374 [X]

Grodzisk, dnia 29 stycznia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 206

o zmianie Ustawy o Królestwie Baridasu

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 149 o Królestwie Baridasu z dnia 18 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
Art. 2 („Książę zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu”) otrzymuje brzmienie: „Książę zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu. Przepis zdania poprzedzającego nie dotyczy Aktu Unii i Traktatu Unii”;
Skreśla się art. 3 („Następcy tronu książęcego i królewskiego przysługuje tytuł Księcia Baridasu. Szczegóły określa Król w drodze ordonansu”);
Art. 7 („Królestwo Baridasu nie jest odrębną mikronacją w rozumieniu przepisów prawa państwowego”) otrzymuje brzmienie: „Królestwo Baridasu nie jest odrębną mikronacją w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny