Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 6379 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Dworu Książęcego

Na podstawie Zarządzenia Księcia w sprawie konstytucji Dworu z dnia 11 listopada 2013 r. stanowimy co następuje:

 

§ 1.

  1. Odwołujemy Simona Petera hrabiego Liberi z Marszałka Dworu.
  2. Powołujemy Karolinę diuczessę von Lichtenstein na Marszałka Dworu.

 

§ 2.

Odwołujemy z Dworu Książęcego Li baroneta Xianfenga - Sekretarza stanu ds. wojskowych, zwanego Kasztelanem.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem przepisów § 1., które z powodu opieszałości i sklerozy książęcej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

§ 4.

Obecny skład Dworu Książęcego:

1) Karolina diuczessa von Lichtenstein - Marszałek Dworu;

2) Simon Peter hrabia Liberi - Rzecznik Dworu;

3) JKW Daniel Łukasz - Sekretarz stanu ds. prawnych, zwany Protonotariuszem;

4) Leszek mar. Chojnacki de Ruth - Sekretarz stanu ds. heraldycznych, zwanego Heroldem Wielkim;

5) Ignacy v-hr. Chojnacki-Ferski - Sekretarz stanu ds. heraldycznych.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny