Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 639 [X]

Grodzisk, dnia 25 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczenia państwowego

- Mając na uwadze fakt, iż Pan PAWEŁ bnt SZERMIŃSKI przez okres niemalże pięciu miesięcy w sposób wzorowy wykonywał obowiązki Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych;

- Wyrażając podziękowanie Panu PAWŁOWI bnt. SZERMIŃSKIEMU za wyjątkowo sumienne i ofiarne sprawowanie powierzonej Mu funkcji publicznej;

- Pragnąc w sposób szczególny uhonorować Jego trud włożony w kierowanie państwowymi sarmackimi miejscami publicznymi oraz wskazać Jego osobę jako wzór do naśladowania dla funkcjonariuszy publicznych i wszystkich obywateli:

Na podstawie art. 1 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 197 o orderach i odznaczeniach z dnia 25 grudnia 2004 r. w imieniu Księcia Sarmacji nadaję Panu PAWŁOWI bnt. SZERMIŃSKIEMU Krzyż Zasługi z Liliami jako wyraz uznania dla Jego wzorowej, sumiennej i ofiarnej służby publicznej.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny