Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 6391 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu

§ 1.

Na podstawie art. 4 i 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniam Postanownienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu z dnia 3 lutego 2014 r. [http://prawo.sarmacja.org/akt,6383.html]:

  1. Termin głosowania: 21–23 lutego 2014 r. (do g. 21.00).
  2. Termin zgłaszania list kandydatów: do 19 lutego 2014 r. włącznie.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny