Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6409 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie nadania odznaczeń prowincji (uchylony)

Na podstawie  art. 10 i 18 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego
postanawiam, jak następuje:

Mając na uwadze, że Paralaksa baronetessa Tradycja Buddus sprawując od czerwca do sierpnia dwa tysiące trzynastego roku uprząd Premiera Gellonii i Starosarmacji, tchnęła w owładniętą wakacyjnym marazmem społeczność ogromną dawkę życia i świeżości, a stojąc na czele Stołecznego Miasta Grodziska przyczyniła się do wzrostu jego znaczenia oraz położyła znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Ją Złotym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję Jej nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 libertów.

 

 

Mając na uwadze, że Rattus wicehrabia Norvegicus w okresie od stycznia do początku marca dwa tysiące czternastego roku przeprowadził szereg inicjatyw mających znaczny wpływ na wzrost aktywności mieszkańców, tak GiSu, jak i całego Księstwa Sarmacji oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Złotym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 libertów.

 

Mając na uwadze, że Simon Peter hrabia Liberi sprawując od sierpnia do października dwa tysiące trzynastego roku urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji, wprowadził w życie innowacyjny sposób zarządzania prowincją i przeprowadził ją przez trudny okres reform i abdykacji oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Złotym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 libertów.

 

 

Mając na uwadze, że Henryk K. markiz Leszczyński sprawując funkcję Redaktora Naczelnego Gońca Czarnoleskiego przyczynił się do znacznego wzrostu znaczenia prasy gellońsko-starosarmackiej, a zakładając Uniwersytet Starosarmacki wyznaczył kierunek, w którym zmierzać będziemy w przyszłości kształcąc nowych Obywateli Księstwa Sarmacji w duchu patriotyzmu i cnót szlacheckich oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Srebrnym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 libertów.

 

Mając na uwadze, że Krzysztof diuk Czuguł-Chan pozostając w ciągłej gotowości, zawsze chętnie służył pomocą, radą, wsparciem i nigdy nie odmówił tym, którzy się do niego w potrzebie zwrócili, dzięki czemu przyczynił się do rozwoju wielu inicjatyw oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Srebrnym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 libertów.

 

 

Mając na uwadze, że Jack wicehrabia von Horn sprawując w okresie od listopada dwa tysiące dwunastego roku do października dwa tysiące trzynastego roku funkcję Starosty Grodziskiego przyczynił się do odbudowy potęgi Stołecznego Miasta oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 libertów.

 

Mając na uwadze, że John wicehrabia Rasmusen jako założyciel piSMOKa oraz autor publikowanych w nim komiksów, przyczynił się do znacznego urozmaicenia gellońsko-starosarmackiej prasy a publikowanymi przez siebie artykułami wywoływał uśmiech na twarzach odbiorców oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 libertów.
Mając na uwadze, że Tytus baronet Aureliusz-Chojnacki sprawując urząd Ministra Kultury i Sztuki w rządzie Premier Paralaksy baronetessy Tradycji Buddus aktywnie działał na rzecz kultury, tak na szczeblu lokalnym, jak i centralnym oraz położył znaczne zasługi dla prowincji, odznaczam Go Brązowym Krzyżem Pogodnego Słońca oraz przyznaję MU nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 libertów.
 
 
 

 
(-) Calisto diuczessa Kami-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny