Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 641 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 157 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 82 (52.23%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Paweł Kruk-Staszek: 32,
  2. Albus Boreed-Bumum: 14,
  3. Jarek Sadowski: 12,
  4. Maciej Krzemiński: 7,
  5. Bruthus Perun: 5.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 12.

§ 2.

Lista kandydatów uporządkowana po dokonaniu transferu głosów:

 1. Paweł Kruk-Staszek
 2. Albus Boreed-Bumum
 3. Jarek Sadowski
 4. Maciej Krzemiński
 5. Bruthus Perun

§ 3.

Mandat poselski uzyskał:

 1. Paweł Kruk-Staszek

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny