Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 6416 [X]

Grodzisk, dnia 10 marca 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania ławników Sądu Koronnego

Na podstawie art. 2a ust. 1 Ustawy o Sądzie Koronnym, powołuję na funkcje ławników Sądu Koronnego, na trzymiesięczną kadencję:

  1. Sławetnego Tomasza baroneta Liberi,
  2. Jaśnie Oświeconą Karolinę diuczessę von Lichtenstein,
  3. Jaśnie Wielmożnego Paviela markiza von Thorn-Broniek.

Po ogłoszeniu postanowienia dokonano sprostowania, polegającego na omyłkowym umieszczeniu podpisu Poważanego Miszy kawalera Korab-Kaku, który pełnił funkcję Kanclerza w przeszłości.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

(—) Mikołaj Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny