Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 6417 [X]

Grodzisk, dnia 10 marca 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Dworu Książęcego

Na podstawie Zarządzenia Księcia w sprawie konstytucji Dworu z dnia 11 listopada 2013 r. stanowimy co następuje:

 

§ 1.

Powołujemy Bartosza hrabiego von Thorn-Mackiewicza na Sekretarza stanu ds. Dziennika Praw, zwanego Pisarzem Dworu.

 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4.

Obecny skład Dworu Książęcego:

1) Karolina diuczessa von Lichtenstein - Marszałek Dworu;

2) Simon Peter hrabia Liberi - Rzecznik Dworu;

3) JKW Daniel Łukasz - Sekretarz stanu ds. prawnych, zwany Protonotariuszem;

4) Leszek mar. Chojnacki de Ruth - Sekretarz stanu ds. heraldycznych, zwany Heroldem Wielkim;

5) Ignacy v-hr. Chojnacki-Ferski - Sekretarz stanu ds. heraldycznych;

6) Bartosz hr. von Thorn-Mackiewicza - Sekretarz stanu ds. Dziennika Praw, zwany Pisarzem Dworu.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny