Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6419 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2014 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie emisji liberta (uchylony)

ROZPORZĄDZENIE UCHYLONE
w związku z wynikiem referendum zarządzonego postanowieniem
Marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2014 r.

Art. 1.

Na Podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r. dokonuje się emisji 1 000 000 libertów na rachunek Rady Ministrów (G00001)

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny