Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 6426 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie subwencji

Na podstawie art. 4 Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów przeznacza na subwencje dla prowincji 40% kwoty znajdującej się na rachunku Rady Ministrów po wypłacie wynagrodzeń, to jest 10907,85 libertów:

  1. 2017,95 lt dla Królestwa Baridasu,
  2. 3490,51 lt dla Gellonii i Starosarmacji,
  3. 2017,95 lt dla Królestwa Sclavinii,
  4. 1690,71 lt dla Królestwa Teutonii,
  5. 1690,71 lt dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Subwencja jest przekazywana na rachunek prowincji. Wydatki ze środków subwencji są jawne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny