Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6428 [X]

Eldorat, dnia 16 marca 2014 r.

Uchwała Izby Obywatelskiej

ws. uczczenia siódmej rocznicy powstania Sclavinii

Minęło siedem lat, odkąd po raz pierwszy proklamowano istnienie państwa sclavińskiego. Poprzez swoją historię oraz dorobek kulturalny i społeczny stało się ono nieusuwalnym elementem świata polskich państw wirtualnych. W dniu chwalebnej rocznicy Izba Obywatelska Królestwa Sclavinii pragnie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli - zarówno tym narodowości sclavińskiej, jak i tym pochodzących z zaprzyjaźnionych krajów - którzy przyczynili się do rozwoju Sclavinii.

Wiele zmieniło się od pionierskich czasów Sclavinii. Pozostaje jednak niezmienna jej szczególna więź z Koroną Sarmacką. Członkowie Izby Obywatelskiej potwierdzają niniejszym nierozerwalny związek powierzonego im państwa z Księstwem Sarmacji oraz wyrażają przekonanie, że unia sarmacko-sclavińska, jest równocześnie najmocniejszym spoiwem, jakie dziś łączy społeczeństwo Królestwa Sclavinii.

Mając w pamięci smutne doświadczenie anarchii, Izba Obywatelska wzywa wszystkich mieszkańców Królestwa Sclavinii do wytężonej pracy i zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Dziś - tak jak zawsze przez ostatnich siedem lat - Jednorożec potrzebuje waszych rąk, chęci i zdolności. Aby Królestwo Sclavinii równało do swoich poprzedników i ich przewyższało.

Niech żyje król!

(—) Mateusz von Lichtenstein-Iontz,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny