Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 6429 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie Dziennika Praw Księstwa Sarmacji (uchylony)

§ 1.

Rada Ministrów powierza Jego Książęcej Mości ogół kompetencji, obowiązków i zadań wynikających z wydawania Dziennika Praw Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny