Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6432 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2014 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyniku wyboru na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzam wybór Calisto diuczessy Norvegicus-Chojnackiej na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za wyborem Calisto Norvegicus-Chojnackiej lub za wyborem Bartosza von Thorn-Mackiewicza; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 19 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 18,
  3. Oddanych głosów pustych: 2,
  4. Głosów oddanych za wyborem Calisto Norvegicus-Chojnackiej: 11 (68,75% głosów niepustych),
  5. Głosów oddanych za wyborem Bartosza von Thorn-Mackiewicza: 5 (31,25% głosów niepustych).

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny