Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 6437 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 50 egzemplarzy znaczka „Kryzys”, o nominale 10 000 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Traci moc Zarządzenie Księcia w sprawie określenia zasad emisji znaczków pocztowych przez Pocztę Baridajską z dnia 10 czerwca 2012 r.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny