Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 6438 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie powołania Funduszu Pracy (uchylony)

§ 1.

Fundusz Pracy (G00007) jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.

§ 2.

Dysponentem Funduszu Pracy jest Kanclerz.

§ 3.

Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny