Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 6440 [X]

Grodzisk, dnia 24 marca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wsparcia budżetu Księcia

§ 1.

Na podstawie art. 3 Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę 30 000 libertów za luty 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny