Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 6443 [X]

Grodzisk, dnia 24 marca 2014 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyniku referendum

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie emisji liberta z dnia 11 marca 2014 r., zarządzonego postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2014 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 70;
  2. Liczba oddanych głosów: 43 (61,4%);
  3. Liczba głosów oddanych za przyjęciem rozporządzenia: 84 (46,67%, 19 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu rozporządzenia: 96 (53,33%, 21 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 13.

Stwierdzam, że na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji odrzucono Rozporządzenie Kanclerza w sprawie emisji liberta z dnia 11 marca 2014 r., w drodze referendum.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny