Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6444 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Marszałka Sejmu

w sprawie przyznania „Dobrym obywatelom” prawa do udziału w debatach sejmowych (uchylony)

ZARZĄDZENIE UCHYLONE
przez Marszałka Sejmu dnia 13 maja 2014 r.

§ 1.

Przyznaję obywatelom sarmackim, którym przysługuje ranga „Dobrego obywatela” na Forum Centralnym, prawo do udziału w debatach sejmowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Sejmu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny