Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 6445 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2014 r.

Uchwala Rady Ministrów

w sprawie wplaty na Fundusz Pracy

§ 1.

Rada Ministrów uchwala wpłatę 100 000 lt na Fundusz Pracy, o którym mowa wUchwale Rady Ministrów w sprawie powołania Funduszu Pracy z dnia 23 marca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny