Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPaństwowa Administracja Miejsc Publicznych, poz. 645 [X]

Grodzisk, dnia 2 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania i odwołania Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 267 o Państwowej Administracji Miejsc Publicznych z dnia 6 kwietnia 2006 r. odwołuję Pana PAWŁA SZERMIŃSKIEGO z urzędu Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 267 o Państwowej Administracji Miejsc Publicznych z dnia 6 kwietnia 2006 r. powołuję Pana TOMASZA WOŁYŃCZYKA na urząd Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz markiz Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny