Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 6463 [X]

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania Prefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Kanclerza, odwołuję się z urzędu Prefekta Generalnego JKW Piotra II Grzegorza.

§ 2.

Powierzam obowiązki Prefekta Generalnego - Kanclerzowi Mikołajowi diukowi Torpedowi.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

(—) Mikołaj diuk Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny