Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6466 [X]

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o odznakach za aktywne działanie na rzecz prowincji (uchylony)

 

Art. 1. [odznaka za aktywne działanie]
]Ustanawia się system nagradzania za aktywne działanie na rzecz Gellonii i Starosarmacji w postaci trójstopniowej odznaki przyznawanej w kategoriach określonych przez Premiera w rozporządzeniu.
Art. 2. [ustanawianie kategorii]
Kategorie odznak ustanawia Premier w rozporządzeniu, które zawierać musi: nazwę kategorii, nazwę poszczególnych stopni odznaki, zasady określające formę próby.
Art. 3. [terminy i doprecyzowanie wymagań]
Termin w jakim próba musi zostać zrealizowana oraz szczegółowe wytyczne ustalane są na podstawie umowy między Premierem i osobą ubiegającą się o daną odznakę i ogłaszane wraz z rozpoczęciem procesu próby.
Art. 4. [zasady przyznawania odznaki]
Odznakę I stopnia przyznaje się osobie, która w specjalnie wydzielonym do tego miejscu forum utworzyła temat inicjujący rozpoczęcie procesu próby oraz spełniła wymagania odpowiednie do przyznania odznaki odpowiedniego stopnia określone przez Premiera w drodze postanowienia spełniając przy tym warunki ustalone na początku tegoż procesu. Odznaki stopni wyższych przyznaje się w sposób analogiczny, z tym, że do otrzymania odznaki danego stopnia wymagane jest posiadanie odznaki stopnia niższego o 1.
Art. 5. [warunki końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 1. [odznaka za aktywne działanie]]

Ustanawia się system nagradzania za aktywne działanie na rzecz Gellonii i Starosarmacji w postaci trójstopniowej odznaki przyznawanej w kategoriach określonych przez Premiera w postanowieniu.


Art. 2. [ustanawianie kategorii]

Kategorie odznak ustanawia Premier w postanowieniu, które zawierać musi: nazwę kategorii, nazwę poszczególnych stopni odznaki, zasady określające formę próby.


Art. 3. [terminy i doprecyzowanie wymagań]

Termin w jakim próba musi zostać zrealizowana oraz szczegółowe wytyczne ustalane są na podstawie umowy między Premierem i osobą ubiegającą się o daną odznakę i ogłaszane wraz z rozpoczęciem procesu próby.


Art. 4. [zasady przyznawania odznaki]

Odznakę I stopnia przyznaje się osobie, która w specjalnie wydzielonym do tego miejscu forum utworzyła temat inicjujący rozpoczęcie procesu próby oraz spełniła wymagania odpowiednie do przyznania odznaki odpowiedniego stopnia określone przez Premiera w drodze postanowienia spełniając przy tym warunki ustalone na początku tegoż procesu. Odznaki stopni wyższych przyznaje się w sposób analogiczny, z tym, że do otrzymania odznaki danego stopnia wymagane jest posiadanie odznaki stopnia niższego o 1.

Art. 5. [wartość odznak]

  1. Każdy stopień odznaki zostaje punktowany następująco:
    a) stopień 1 - 3 punkty
    b) stopień 2 - 2 punkty
    c) stopień 3 - 1 punkt
  2. Punktacja zostaje dodana do wartości zebranych odznaczeń z Ustawy o Orderach i odznaczeniach i przyczynia się do możliwości zostania uhonorowanym orderem.


Art. 6. [warunki końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto Kami-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny