Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6467 [X]

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie ustanowienia kategorii odznak za aktywne działania na rzecz prowincji (uchylony)

Art. 1.
Na postawie art. 2. Ustawy Gellonii i Starosarmacji o odznakach za aktywne działania na rzecz prowincji ustalam następująca listę kategorii odznak:
 1. Dziennikarstwo
  - Gryzipiórek - 5 artykułów na ustalony temat, minimum 300 słów
  - Pisarz - 10 artykułów na ustalone tematy, minimum 300 słów
  - Mistrz Pióra - 15 artykułów na ustalony temat, minimum 300 słów, minimum 5 serc każdy
 2. Malarstwo/grafika
  - Fan Pędzli - 5 grafik o ustalonej tematyce
  - Rysownik Amator - 10 grafik o ustalonej tematyce
  - Artysta Malarz - 15 grafik o ustalonej tematyce
 3. Poezja
  - Wierszokleta - minimum 5 wierszy o ustalonej tematyce
  - Poeta - minimum 10 wierszy o ustalonej tematyce, które zdobędą po minimum 5 serc
  - Rymmaster - 15 wierszy o ustalonej tematyce, minimum 5 serc, 2 wyróżnienia w konkursach literackich
 4. Historia 
  - Początkujący Historyk - odnalezienie archiwalnych informacji o 5 wydarzeniach historycznych
  - Miłośnik Historii - opracowanie 3 ustalonych wydarzeń historycznych
  - Pan Wieków Minionych - przygotowanie publikacji na temat ustalonego wydarzenia historycznego, temat opracowany kompleksowo, wzbogacony o cytaty, archiwalne obrazy, etc. Publikacja minimum 1000 słów, zatwierdzona przez Uniwersytet Starosarmacki
 5. Geografia
  - Geo Ludzik - opis jednej z GiSowskich krain, zawierający informację o ukształtowaniu terenu, szacie roślinnej, klimacie, surowcach oraz ciekawych miejscach
  - Znawca Geografii - 3 opisy spełniającej te same kryteria, wzbogacone mapami
  - Geo Majster - obszerny opis jedne z krain GiSu - minimum 1000 słów, zatwierdzony przez Uniwersytet Starosarmacki - wzbogacony opracowanymi przez kandydata mapami, rysunkami, zdjęciami
 6. Rozrywka
  - Rozbrykany Sarmata - organizacja jednego wydarzenia rozrywkowego na forum prowincji i uczestnictwo w co najmniej 2 wydarzeniach zainicjowanych przez inne osoby
  - Animator Imprez Wszelakich - organizacja 2 wydarzeń na forum prowincji oraz wydarzenia o zasięgu ogólnosarmackim, uczestnictwo w co najmniej 4 inicjatywach innych osób
  -Mistrz Imprezy - organizacja dużej uroczystości prowincjonalnej, np. w formie festiwalu, organizacja 5 wydarzeń rozrywkowych na forum prowincji, uczestnictwo w 6 inicjatywach innych osób
 7. Programowanie
  - Hello World - stworzenie 1 ustalonego rozwiązania programistycznego
  - Koder - stworzenie strony internetowej lub aplikacji dla ustalonej inicjatywy
  - Mistrz Kodu - stworzenie 5 ustalonych rozwiązań technicznych
 8. Polityka
  - Okazjonalny Polityk - artykuł przedstawiających sytuację polityczną prowincji
  - Polityk Hobbysta - 3 artykuły przedstawiające sytuację polityczną GiSu na przestrzeni lat
  - Władca Parlamentu - reprezentacja interesów prowincji na arenie ogólnosarmackiej w ustalony sposób, 5 artykułów analizujących sytuację polityczną GiS
 9. Sport
  - Fan Zmagań Sportowych - uczestnictwo w co najmniej 3 imprezach sportowych
  - Zapalony Sportowiec - uczestnictwo w co najmniej 5 imprezach sportowych
  - Zdobywca Pucharów Wielu - uczestnictwo w co najmniej 5 imprezach sportowych, uzyskanie 2 wyróżnień za wyniki, przygotowanie relacji z wydarzenia sportowego
 10. Humor
  - Sucharek - przygotowanie 3 dowcipów czy to w formie rysunkowej czy słownej nawiązujący do wydarzeń i mieszkańców GiS
  - Wesołek - przygotowanie 5 dowcipów według wcześniej podanych wymagań
  - Władca Dowcipu- przygotowanie 10 dowcipów według wcześniej podanych wymagań
 11. Prawo
  - Prawnik-Praktykant - analiza jednego z aktów prawnych prowincji w formie artykułu
  - Legislator - zaopiniowanie wskazanego projektu ustawy wraz z argumentacją
  - Treser Paragrafów - stworzenie ustalonego projektu uchwały wraz z jego wykładnią, zaopiniowanie minimum 3 projektów uchwał
 12. IRC
  - Bywalec IRCowy - uczestnictwo w 3 imprezach IRCowych
  - Gaduła - czynne uczestnictwo w 5 imprezach IRCowych i organizacja wieczoru tematycznego na tym kanale
  - Złoty IRCowicz - czynne uczestnictwo w 7 imprezach na IRCu, organizacja 3 wieczorków tematycznych i 1 konkursu na IRC
 13. Zwierzęta GiS
  - Zwierzolub - opis 3 gatunków zwierząt występujących na terenach GiSu wraz z fotografiami lub rysunkami
  - Znawca Fauny - opis 5 gatunków zwierząt występujących na terenach GiSu z fotografiami, rysunkami, uwzględniających opis ich środowiska życia
  - Mistrz Kniei - opis 5 gatunków zwierząt z fotografiami, rysunkami, opisem środowiska ich życia, zwyczajów godowych oraz migracji, minimum 500 słów każdy
 14. Rośliny GiS
  - Trawka - opis 3 gatunków roślin z GiSu z ilustracją
  - Miłośnik Zieleni - opis 5 gatunków roślin z ilustracjami przedstawiającymi wygląd rośliny oraz zasięg jej występowania
  - Nadworny Zielarz - opis 5 gatunków roślin z ilustracjami jak w poprzednim punkcie oraz opisem zastosowań tychże roślin, minimum 500 słów każdy
 15. Narracja
  - Początkujący Narrator - organizacja imprezy IRCowej o charakterze narracyjnym
  - Bajarz - organizacja 3 imprez o charakterze narracyjnym (forum lub IRC) wraz z opisem realiów w jakich owe imprezy mają mieć miejsce
  - Mistrz Gry - organizacja dużej, kilkudniowej imprezy narracyjnej, wraz z obszernym opisem realiów, kategorii postaci i czynników decydujących o rozwoju fabuły
 16. Mecenat
  - Brązowy Libercik - przyznanie dotacji na inicjatywę GiSowską
  - Srebrny Libercik - wsparcie finansowego 3 dobrze zapowiadających się artystów z GiS
  - Złoty Libercik - dotowanie minimum 5 wydarzeń kulturalnych na terenie GiSu na łączną kwotę minimum 50 000 lt
 17. Życie miejscowości
  Początkujący Mieszkaniec - opis wrażeń z podróży po miejscowości
  Działacz - przygotowanie inicjatywy promującej miejscowość
  Wielce Zasłużony - przygotowanie 3 inicjatyw promujących miejscowość, opis jednej z jej atrakcji turystycznych oraz jednego z panujących w niej zwyczajów
 18. Życie prowincji
  PodGiSdek - realizacja 3 zadań na rzecz GiSu
  GiSowicz na Piątkę - realizacja 5 zadań na rzecz GiSu
  Perła GiSu - realziacja 10 zadań na rzecz GiSu

 

Art.2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny