Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiOpróżnienie funkcji publicznych, poz. 6473 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. stwierdzenia utraty funkcji publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzam utratę funkcji ublicznych pełnionych przez:

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny